ประวัติการจัดการประชุมวิชาการ

RMTC 2016

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
จำนวน 56 บทความ

RMTC 2017

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
จำนวน 65 บทความ

RMTC 2018

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
จำนวน 125 บทความ

RMTC 2019

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
จำนวน 128 บทความ

RMTC 2020

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
จำนวน 213 บทความ

RMTC 2021

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
จำนวน 153 บทความ

RMTC 2022

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
จำนวน 200 บทความ

RMTC 2023

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
จำนวน 224 บทความ

สถานที่จัดการประชุม

โรงแรมเฮอริเทจ เชียงราย
อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย

ติดต่อ
  • คณะวิศวกรรมศาสตร์
  • มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
  • ผู้ประสานงาน : อาจารย์สุทธิพงษ์ จำรูญรัตน์
  • โทรศัพท์ : 099-3136995
  • อีเมล์ : suttipong.j@rmutp.ac.th
  • Facebook : -